Home

Výuka angličtiny sugestopedickou metodou

Nevíte co je sugestopedie? Jde o moderní formu výuky prostřednicvím integrace prvků dramatické výchovy v jazykovém vzdělávání, využívání tzv. periferního učení, techniky hudebního podkladu, který má vliv na rytmizaci vzdělávání v cizím jazyce a stimulaci levé i pravé mozkové hemisféry. Daná metoda akcentuje potřebné prvky studujících, kteří mají nižší studijní předpoklady a horší pracovní morálku. Bližší informace o netradičním kurzu.

<<zpět