O společnosti

PPŠ - institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. vznikla dne 16. července 1999, tzn. dnem zápisu v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20917, a sídlí na Palackého ulici č.1380/19 v Přerově.

Jsme členem Asociace institucí vzdělávání dospělých a máme své zastoupení také v Regionálním sdružení rozvoje lidských zdrojů. Pravidelně se zúčastňujeme týdnů vzdělávání dospělých a veletrhu AEDUCA.

Při tvorbě a organizaci vzdělávacích činností úzce spolupracujeme s Vysokou školou logistiky o.p.s., Soukromou střední odbornou školou živnostenskou Přerov, s.r.o. a Vyšší odbornou školou živnostenskou Přerov, s.r.o.

 

Nabízíme: 

Vzdělávání

 • akreditované vzdělávací programy a pomaturitní vzdělávání,

 • specializované kurzy pro vybrané profesní skupiny - vzdělávání pedagogických pracovníků, strážníků Městské policie, pracovníků ve veřejné správě

 • vzdělávací programy a kurzy pro zaměstnance firem a institucí,

 • vzdělávacích kurzy pro veřejnost: kurzy jazykové, přípravné, profesní, zájmové,

 • komplexní vzdělávací programy pro firmy i jednotlivce - z oblastí logistiky, marketingu, personalistiky a řízení lidských zdrojů, manažerských a řídících dovedností, obchodních a komunikačních dovedností, ekonomiky a podnikání, ale i práce na PC, vzdělávání jazyků,

 • přípravné Nulté ročníky pro žáky 9. tříd ZŠ,

 • kurzy pro studenty středních, vyšších a vysokých škol,

 • rekvalifikační kurzy,

 • připravujeme e-vzdělávání (e-learning jazyků, TSP on-line a další).

 

Organizační činnost a konferenční servis

 • služby v oblasti organizací konferencí,

 • semináře a vzdělávací akce,

 • přednášky, setkání, workshopy,

 • večírky, odborné a společenské akce,

 • organizace rekvalifikačních kurzů,

 • sportovní a kulturní akce,

 • zajištění sportovních aktivit, spolupráce s organizací STOB

 

Servisní a propagační služby

 • služby pro partnerské školy,

 • propagační materiály - tvorba podkladů, zajištění, dodání

 • zajištění propagace, inzerce, tiskových zpráv, reklamních letáků, reklamních předmětů apod.

 • objednávky knih a učebnic

 • propagace škol na veletrzích a výstavách

 • Týden vzdělávání dospělých

 • databáze firem a institucí - zadání dat, aktualizace údajů,

 • tvorba a aktualizace seznamů firem, institucí, škol apod.

 

Projektová činnost

 • zpracování projektových dokumentací,

 • účast na tvorbě témat při zpracování projektů

    

Kompletní nabídka produktů a služeb pro rok 2010 

 

Naše strategie

Nejde nám pouze o provedení vzdělávacího programu, ale o ukázání možností zvýšení kvality řízení a rozšíření znalostí pracovníků firem a institucí a rozvíjení schopností získané informace efektivně využít při své práci. Dle našich zkušeností preferujeme vzájemnou spolupráci s klientem tak, aby byl vytvořen ucelený systém pravidelného a efektivního vzdělávání, jehož hlavním cílem je zvýšení kvality pracovníků a tím zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity firem a institucí.