Vzdělávací program

Další oblasti vzdělávání

  • Logistika (nákupní logistika, skladové hospodaření, ekonomika logistiky, logistický informační systém, logistika prodeje, management a logistika podniku)
  • Psychologie a komunikace (komunikační dovednosti, obchodní dovednosti, prezentační dovednosti, rétorika, zvládání zátěžových situací)
  • Obchod a marketing (prodej a prodejní techniky, obchodní strategie, plánování, ekonomika prodeje, marketingové řízení a strategie atp.)
  • Ekonomika a právo
  • Personalistika a řízení lidských zdrojů
  • Manažerské a řídící dovednosti
  • Distanční vzdělávání 

 

Vzhledem k rozmanitosti nabídky vzdělávání nejsou vzdělávací kurzy svým obsahem jednoznačně zaměřeny na firmy, školy nebo státní správu, nýbrž na širokou veřejnost.

 

Lektoský tým

Při výběru lektorského zabezpečení spolupracujeme s odbornými lektory, působícími na půdě Vysoké školy logistiky o.p.s., Vyšší odborné školy živnostenské Přerov, s.r.o., Soukromé střední odborné školy živnostenské Přerov, s.r.o. a s nezávislými odbornými lektory z celé republiky. Lektory vybíráme dle rozsahu problematiky a specializace firmy, pro kterou je vzdělávání koncipováno.

Školící prostory

Školící sál na Rusavě Při organizaci kurzů a vzdělávacích aktivit využíváme specializovaných učeben a školících pracovišť (zpravidla využíváme prostory spřátelených škol - VŠLG, VOŠŽ, SSOŠŽ). Dle přání zákazníka, mohou vzdělávací akce probíhat také ve vhodných rekreačních střediscích v blízkosti místa sídla firmy nebo v prostorách firmy.

Formy a organizace vzdělávání

Kurzy jsou vedeny interaktivními formami práce dle požadavků na vzdělávání dospělých (interaktivní přednášky, krátké prezentace s výkladem, diskuse nad konkrétními tématy, praktické ukázky, zpětná vazba a komentáře). Při výuce je používána didaktická technika - PC, dataprojektor, zpětný projektor, interaktivní tabule, flip chart...

Za přípravu a realizaci vzdělávání zodpovídá PPŠ - institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Mj. zajišťuje odbornou a materiální stránku kurzu, zodpovídá za odbornou úroveň studijních materiálů, zajišťuje jejich přípravu a tisk, zajišťuje učební prostory a jejich techniké vybavení. Vede potřebnou dokumentaci, evidenci posluchačů, vede spolupráci s lektory, odpovídá za časový harmonogram akce, vystavuje závěrečná osvědčení.

Studijní materiály

Součástí každého kurzu jsou speciálně vytvořené pracovní a studijní materiály pro účastníky. S doporučenou literaturou a odkazy k jednotlivým tématům jsou účastníci obeznámeni v průběhu školení.