Proč se vzdělávat s námi

Odbornost a profesionalita - jednotlivé programy a kurzy jsou pod odbornou garancí renomovaných pedagogů a lektorů. Vysoká škola logistiky o.p.s. je technickou školou, která nabízí jedinečné studijní zaměření na logistiku.

Perspektiva oboru - logistika se v poslední době stala jedním z rozhodujících faktorů světové ekonomiky. Důvodem toho je především globalizace světa a světového obchodu, vývoj nových technologií řízení, faktor snižování nákladů, ceny. Globální konkurence je dobou logistiky.

Akreditace - všechny vzdělávací akce a programy jsou v souladu s akreditovanými studijními programy partnerských škol - Vysoké škole logistiky o.p.s., Vyšší odborné školy živnostenské Přerov, s.r.o. a Soukromé střední oborné školy živnostenské Přerov, s.r.o. 

Zkušenosti vzdělavatele v oboru a propojenost s praxí - řada lektorů a pedagogů se podílí na výzkumných a vývojových aktivitách s propojením do firemní sféry, spolupracující na projektech EU atd.

Flexibilita studijního programu - jsme připraveni upravit nabídku dle požadavků a zaměření firmy.

Časová flexibilita - na základě požadavků a časových možností zaměstnanců lze dohodnout termíny jednotlivých kurzů a vzdělávacích aktivit tak, aby nedocházelo k absencím z důvodu směnného provozu sezónních provozů apod.

Zpětná vazba - je podávána ze strany vzdělávacího institutu a lektorů po ukončení kurzu vedení firmy. Účastníci kurzů získají zpětnou vazbu okamžitě v jeho průběhu, v rámci rozborů jednotlivých činností a oblastí s odborným komentářem a doporučením pro další práci.

Regionální zastoupení - dle požadavků firmy můžeme zabezpečit vzdělávání pracovníků nejen v prostorách Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově, ale i  v jednom z edukačních center Vysoké školy logistiky o.p.s. v budově PB- Vyšší odborné školy a Střední školy managementu, s.r.o. v Praze.

Partnerství - v partnerství s Vysokou školou logistiky o.p.s. navazujeme spolupráci s firmami a institucemi v České republice i v zahraničí. Smyslem této spolupráce je vzájemné působení na kvalitu a perspektivu studijních oborů, na kvalitu pracovníků firem, na kvalitu a rozvoj podnikatelského prostředí.