Aktuality

V lednu 2013 otevírá PPŠ - institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o., akreditovaný kurz Sociologie pro pracovníky v pomáhajících profesích v rozsahu 30 vyučovacích hodin. /více informací zde../
 

NEPŘEHLÉDNĚTE

OD PODZIMU 2011 VÁM NABÍZÍME MOŽNOST BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JEDENÁCTI TÉMATICKÝCH MODULECH V RÁMCI PROJEKTU "VÝVOJ, OVĚŘENÍ A REALIZACE SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI" (reg. č. CZ.1.07/3.2.05/02.0001)

 

 

Výuka angličtiny sugestopedickou metodou

Sugestopedický kurzNevíte co je sugestopedie? Jde o moderní formu výuky prostřednicvím integrace prvků dramatické výchovy v jazykovém vzdělávání, využívání tzv. periferního učení, techniky hudebního podkladu, který má vliv na rytmizaci vzdělávání v cizím jazyce a stimulaci levé i pravé mozkové hemisféry. Daná metoda akcentuje potřebné prvky studujících, kteří mají nižší studijní předpoklady a horší pracovní morálku.