Závazná přihláška

Závazná přihláška

Název kurzu:
 
Jméno a příjmení účastníka (ů): Počet účatníků:
Firma:
IČO: DIČ: 
Adresa (Ulice, číslo, PSČ, město)
Kontaktní osoba:
Tel:Email:
 
Potvrzení o platbě:
Potvrzuji, že byl uhrazen účastnický poplatek dne
na účet PPŠ-institutu č. 271 623 330 297 / 0100
pod variabilním symbolem č. 
 
Vážený zákazníku, děkujeme za přihlášení na kurz a zároveň Vás upozorňujeme, že tato internetová přihláška je závazná. Jakékoliv změny, storna apod. jsou přijímány pouze písemnou formou (poštou, e-mailem, faxem).
Bezplatné storno - nejpozději 3 dny před datem zahájení kurzu.
Při neúčasti přihlášeného účastníka zaplacené kurzovné nevracíme, nezaplacené kurzovné přihlášeného účastníka kurzu vyfakturujeme v plné výši. Studijní materiály zašleme.
Účast náhradníka je možná, kurzovné je převoditelné. V tomto případě prosím informujte PPŠ - institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.
Stvrzuji, že beru na vědomí podmínky závazné přihlášky do kurzu a souhlasím s nimi. Dále souhlasím s evidováním svých osobních údajů pro potřeby PPŠ - institutu celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.
PPŠ - institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. prohlašuje, že bude s osobními daty posluchačů kurzů nakládat v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. na Ochranu osobních údajů a bude je používat výhradně pro účely organizování svých vzdělávacích akcí.
povinné povinné    nepovinné nepovinné