Základní informace o projektu

Obsah a cíl projektu

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je rozvoj kompetencí studentů středních škol v oblasti výuky Projektového řízení za využití informačních technologií. V rámci pilotní výuky bude podpořeno 90 studentů z 3 středních škol Olomouckého kraje. V rámci tohoto projektu získají jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci nové kompetence a dovednosti v oblasti výuky předmětu Projektové řízení s využitím ICT. Součástí projektu bude také vytvoření webové aplikace určené pro podporu výuky předmětu Projektové řízení na zapojených školách, která umožní interaktivní zpracování zkušeností a příkladů dobré praxe, bude posilovat dovednosti žáků a zvyšovat jejich další studijní a kariérní rozvoj.


Cíl projektu

Prvním cílem projektu je vytvoření výukového modulu v oblasti projektového řízení za využití speciální softwarové aplikace na vybraných středních školách v Olomouckém kraji. Žáci si tak osvojí znalosti a praktické dovednosti v oblasti přípravy a řízení projektů, což povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu práce.
Druhým cílem je posílení schopností a dovedností pedagogických pracovníků zapojených středních škol v oblasti výuky předmětu Projektové řízení za využití ICT. Za účelem dosažení tohoto cíle budou vybraní pedagogičtí pracovníci proškoleni ve výuce nezbytných aspektů projektového řízení a rovněž v práci se speciální softwarovou aplikací, která bude ve výuce využívána.
Třetím specifickým cílem je vytvoření speciálního softwarového programu, který umožní názornou a praktickou výuku žáků SŠ v oblasti projektové přípravy a projektového řízení. Budou rovněž vytvořeny doplňkové výukové pomůcky. Výsledný komplexní výukový modul se zaměřením na projektové řízení umožní interaktivní výuku, která bude složena nejen z teoretické části, ale současně bude využívat názorné příklady z praxe.

V rámci projektu budou primární cílové skupině předány schopnosti praktického využití dovedností v oblasti přípravy a řízení projektů za využití ICT technologií.
Sekundární cílovou skupinou je minimálně 6 pedagogických pracovníků středních škol, kteří si zdokonalí své dovednosti v oblasti projektového řízení a tyto osvojené znalosti budou schopni v rámci výuky poskytnout primární cílové skupině.

Cílová skupina – pro koho je projekt určen

Primární cílovou skupinou je 90 žáků vybraných partnerských středních škol v Olomouckém kraji, které budou do projektu zapojeny. Projekt vychází z potřeby osvojení si dovedností v oblasti projektového řízení, které se stává stále více důležitým v rámci budoucího profesního uplatnění studentů na trhu práce.