Realizace projektu

Projekt bude realizován v následujících klíčových aktivitách

 

01 Vytvoření softwarové aplikace a vzdělávacího obsahu

Softwarová aplikace určená pro podporu výuky předmětu Projektové řízení na středních školách, které se na projektu budou podílet, umožní v rámci výuky plánování, sledování a vyhodnocování postupu jednotlivých modelových projektů; bude sloužit jako rozcestník a zdroj relevantních dat o projektovém řízení v praxi apod. Softwarová aplikace bude umožňovat propojení jednotlivých zapojených škol, což povede ke sdílení příkladů dobré praxe mezi školami a rovněž zvýší schopnost studentů v týmové práci.
V rámci klíčové aktivity budou vytvořeny pomůcky pro cílové skupiny – manuál pro usnadnění práce učitelů se vzdělávací aplikací, výukové pomůcky pro žáky.

 

02 Pilotní ověření ve výuce

V rámci této aktivity budou proškolení pracovníci vyučovat předmět Projektové řízení za využití speciálně vytvořené softwarové aplikace. Této pilotní výuku se na zapojených školách zúčastní 90 žáků. Cílem této aktivity je ověřit funkčnost a efektivitu použitého programu v rámci výuky. Na základě poznatků práce s aplikací ze strany žáků, pedagogů a externích pracovníků bude dosaženo optimálního výkonu v rámci další výuky. Součástí pilotní výuky bude případná aktualizace vytvořených metodických podkladů a dalších materiálů, stejně jako zapracování vhodných případových studií, které budou ve výuce využívány.

 

03 Vyškolení pedagogických pracovníků v práci se softwarovou aplikací pří výuce projektového řízení

V rámci této aktivity bude vyškoleno min. 6 pedagogických pracovníků v práci se softwarovou aplikací, která bude základním prvkem při výuce projektového řízení. Dostanou základní proškolení v používání daného softwaru, přístup k doplňkovým zdrojům a ovládacím prvkům aplikace pro efektivní výuku projektového řízení se SW podporou.
Školení bude realizováno ve dvou fázích, na demo verzi v únoru 2011, druhá fáze se předpokládá v dubnu na základě vytvořené aplikace.

Zahájení realizace projektu

V měsíčníku Přerovské listy byl v květnu 2011 uveřejněn článek se základními informacemi o realizaci projektu:

Ukončení realizace projektu

 

Dne 30. 5. 2012 byla ukončena realizace projektu Využití ICT technologií při výuce projektového řízení, reg. číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0079, realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Projekt byl zaměřen na rozvoj kompetencí studentů středních škol v oblasti výuky projektového řízení za využití informačních technologií. Pro tento účel byly v rámci projektu vytvořeny dvě speciální webové aplikace. Tím došlo k inovaci stávajících předmětů v oblasti projektového řízení o prvky ICT.
Na tvorbě portálů (doplnění textů, vytvoření testů, založení projektu aj.) se podíleli experti i pedagogičtí pracovníci partnerských středních škol.
Do výuky se zapojilo na 90 studentů ze 3 partnerských středních škol Olomouckého kraje.
Vytvořené aplikace budou nadále zachovány a využívány ve výuce i v době udržitelnosti projektu.
Projektový realizační tým si touto cestou dovoluje poděkovat koordinátorům partnerských škol, tvůrcům výukových pomůcek a dodavatelům portálů za spolupráci, úsilí, nadšení a profesionalitu, s jakou v průběhu celého projektu vystupovali.
Zároveň patří poděkování i absolventům pilotního ověření ve výuce nejen za jejich účast, ale i návrhy, které také přispěly k efektivnějšímu využití obou vytvořených portálů na zapojených středních školách.