Základní informace o projektu

Obsah a cíl projektu

Stručný obsah projektu

Projekt se profiluje do sociálně právní oblasti, v niž je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání (DV) pro zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti, čímž dojde k rozšíření kvalifikace a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability lektorů a pedagogů na trhu práce. Projekt podporuje stabilizaci pracovních sil ve školství zapojením pedagogů jako lektorů do vzdělávání dospělých. Ve specifických oblastech úzce spojených s praxí, kdy lektorská činnost zpravidla není zabezpečována pedagogickými pracovníky škol, usiluje o zvýšení pedagogické způsobilosti lektora.


Za tímto účelem budou připraveny 3 programy DV s celkem 11 moduly:

Vzdělávací program Modul Lektor Trvání Účastníci
Klíčové kompetence školitele Lektorské dovednosti Zdeněk Kotulák, MBA 20 hodin

15 osob

cílová skupina

Specifika výuky dospělých Zdeněk Kotulák, MBA 10 hodin

15 osob

cílová skupina

Nové trendy a aktuální otázky v oblasti sociálně právní

Nové trendy v sociálně - právní oblasti Bc. Jarmila Tomancová 30 hodin

15 osob

cílová skupina

Vzdělávací program dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti Psychologie a pomáhající profese Mgr. Lubomír Smékal 30 hodin

15 osob

cílová skupina

Sociologie pro pracovníky v pomáhajících profesích

akreditovaný kurz

Mgr. Vladislava Závrská 30 hodin

15 osob

cílová skupina

Sociální ekonomika Ing. Pavel Němeček 30 hodin

15 osob

cílová skupina

Právní minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích JUDr. Hynek Pečinka 30 hodin

15 osob

cílová skupina

Sociálně - právní praktikum (Praktický průvodce sociálními službami) Bc. Jarmila Tomancová 30 hodin

15 osob

cílová skupina

Znakový jazyk pro začátečníky Mgr. Svatava Panská 50 hodin

15 osob

cílová skupina

Anglický jazyk pro pracovníky v pomáhajících profesích Mgr. Bc. Erika Konupčíková 50 hodin

15 osob

cílová skupina

Základy práce s počítačem a internetem Vlastimil Ott 40 hodin

15 osob

cílová skupina

 

Moduly budou nabízeny pro účastníky v rámci pilotního ověření ZDARMA

 

Projekt je určen pro pedagogy, lektory, řídící a organizační pracovníky škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek a účastníky DV (zejm. pracovníky poskytující sociálně právní činnosti). Realizací projektu bude vytvořena registrovaná skupina kvalifikovaných lektorů, kteří budou schopni vést kurzy a semináře pro účastníky DV a organizace v sociálně právní oblasti.
  

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je vytvořit a neustále vyvíjet ucelený systém pravidelného a efektivního vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek a účastníků dalšího vzdělávání zejména v oblasti sociálně právní, čímž dojde rovněž k podpoře vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Obojí v důsledku povede ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systému dalšího vzdělávání, včetně jeho propojení do komplexního systému celoživotního učení.

Specifickým cílem je rozvoj kapacity školitelů (lektorů, pedagogů) zvýšením odborné a pedagogické způsobilosti, čímž dojde k rozšíření kvalifikace a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability lektorů a pedagogů na trhu práce. Projekt podporuje stabilizaci pracovních sil ve školství zapojením pedagogů jako lektorů do vzdělávání dospělých (předpokladem je získání příp. doplnění poznatků týkajících se specifik a metod výuky dospělých, nových trendů a aktuálních otázek oboru jejich působení; zapojení do vzdělávacích programů pro účastníky dalšího vzdělávání). Ve specifických oblastech úzce spojených s praxí, kdy lektorská činnost zpravidla není zabezpečována pedagogickými pracovníky škol, usiluje o zvýšení pedagogické způsobilosti lektora.

Dalším specifickým cílem je pokračování ve spolupráci s institucemi počátečního vzdělávání (viz výše i dalšími) při naplňování aktivit projektu.

Realizací projektu bude vytvořena registrovaná skupina kvalifikovaných lektorů, kteří budou schopni vést kurzy a semináře pro účastníky dalšího vzdělávání, organizace a podnikatelské subjekty v sociálně právní oblasti.

Místo, čas i formu realizace modulů pro účastníky dalšího vzdělávání je možné uzpůsobit, čímž budou zajištěny rovné příležitosti v dalším vzdělávání. 

 

Cílová skupina - pro koho je projekt určen

Cílová skupina je tvořena lektory, pedagogy, řídícími a organizačními pracovníky škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek, účastníky dalšího vzdělávání.

Vymezení vhodné cílové skupiny pro jednotlivé kurzy je uvedeno v rámci klíčových aktivit.
Předpokládaná účast na každém modulu je 15 osob.

Projekt plánuje vyškolení skupiny 30 lektorů, pedagogů a pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek ve dvou programech zaměřených na pedagogické kompetence a výběrová témata (nové trendy, aktuální otázky a problémy).

Prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti plánuje projekt proškolit 120 účastníků dalšího vzdělávání ve třetím programu projektu s 8 moduly. 

Cílové skupiny modulů

*.pdf CÍLOVÉ SKUPINY MODULŮ [PDF, 101.9 kB]