Zprávy z projektu

V lednu 2013 otevírá PPŠ - institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o., akreditovaný kurz Sociologie pro pracovníky v pomáhajících profesích v rozsahu 30 vyučovacích hodin. /více informací zde../

Podpora lektorských dovedností a vzdělávání pracovníků v sociálně právní oblasti

Ze dne 5. 8. 2011

 

PPŠ – institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o., v letošním roce nabídne lektorům, pedagogům se zájmem působit v dalším vzdělávání, řídícím a organizačním pracovníkům škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek a pracovníkům poskytující sociální právní činnost možnost bezplatného vzdělávání v jedenácti tématických modulech v rámci projektu "Vývoj, ověřování a realizace systému dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti" (reg. č. CZ.1.07/3.2.05/02.0001).

 

Fáze realizace projektu započala v lednu 2011.

Vlastní výukové moduly budou spuštěny na podzim tohoto roku.


Budou nabídnuty dva moduly zaměřené na klíčové kompetence školitele, konkrétně modul "Lektorské dovednosti" v délce 20 hodin a "Specifika výuky dospělých" v 10 hodinách výuky, které bude lektorovat Zdeněk Kotulák, MBA - profesí projektový manažer, ale také akreditovaný lektor a ředitel vzdělávací agentury. Druhý modul je určen zejména pro pedagogy, kteří mají zájem rozšířit své působení i v dalším vzdělávání. Je vhodný např. pro realizaci kurzů, které připravují účastníky k získání dílčí (profesní) kvalifikace.

Pro lektory, pedagogy, řídicí a organizační pracovníky škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek k rozšíření jejich odborných dovedností je určen modul "Nové trendy a aktuální otázky v oblasti sociálně právní", který povede Bc. Jarmila Tomancová, lektorka a odborná konzultantka poskytovatelů sociálních služeb a inspektorka kvality sociálních služeb s registrací MPSV. Kurz je vhodný rovněž pro pracovníky z praxe. Řešenými tématy budou např. změny legislativy, směřování a transformace sociálních služeb, metody práce s vybranými skupinami aj.

V dalších 8 modulech plánuje projekt proškolit cca 120 účastníků dalšího vzdělávání - vzdělavatele i pracovníky z praxe.

Modul v oblasti psychologie povede Mgr. Lubomír Smékal, dřívější ředitel Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, p.o. (Poradna pro rodinu), který nyní vede soukromou praxi v oblasti psychologického poradenství, individuální psychoterapie, rodinné terapie, skupinové psychoterapie a supervize.

Modul v oblasti sociologie povede Mgr. Vladislava Závrská, metodička Laboratoře sociálně-vědních výzkumů Univerzity Palackého v Olomouci.

Modul v oblasti sociální ekonomiky povede Ing. Pavel Němeček, soukromý poradce a konzultant projektů EU, fundraiser a školitel fundraisingu.

Modul v oblasti právního minima povede Mgr. Katrin Kotuláková, koordinátorka vzdělávacího střediska bit cz training, také lektorka rekvalifikací a poradkyně v projektech "Na svém základu můžete stavět" a "Neseďte doma!".

Modul v oblasti sociálně právního praktika povede Bc. Jarmila Tomancová, uvedená již výše.

Modul v oblasti základy znakového jazyka povede Mgr. Svatava Panská, která působí na Univerzitě Palackého v Olomouci i jako lektorka a tlumočnice Oblastní unie neslyšících Olomouc.

Modul v oblasti počítačové technologie povede Mgr. Vlastimil Ott, který propaguje volně šiřitelný software a otevřené technologie.

Modul cizí jazyky povede Mgr. Bc. Erika Konupčíková, dříve působila jako manažerka jazykových kurzů v inSTEP na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, nyní garantuje jazykovou výuku na Vysoké škole logistiky o.p.s., kde působí rovněž jako tlumočnice při jednání se zahraniční účastí.


Podrobnější popis jednotlivých modulů najdete na webových stránkách http://www.ppsinstitut.cz/. Na těchto webových stránkách bude také nejpozději během září 2011 vyvěšen termín přihlášek do jednotlivých modulů.


Kurzy budou realizovány v Přerově, v budově č. 25 na Palackého ulici, mapka a plánovač tras jsou rovněž na uvedených webových stránkách http://www.ppsinstitut.cz/.


Cílem projektu je vytvořit a neustále vyvíjet ucelený systém pravidelného a efektivního vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek a pracovníků z praxe, kteří působí v sociálně právní oblasti. Realizací projektu bude vytvořena registrovaná skupina kvalifikovaných lektorů, kteří budou schopni vést kurzy a semináře pro výše uvedené účastníky dalšího vzdělávání, organizace a podnikatelské subjekty v sociálně právní oblasti. Vytvoření databáze školitelů (z řad lektorů i pedagogů) bude garantovat kvalitu těchto osob. Školitel bude do této databáze zařazen na základě splnění stanovených kritérií. U školitelů bude uvedena jejich kvalifikace, resp. kurzy, které realizují.


V průběhu pilotního ověření bude řešena akreditace nabízených modulů.


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 (Podpora nabídky dalšího vzdělávání), 2. výzva GG Olomouckého kraje.

 

Ing. Petra Martinková, manažer projektu, tel. 606 045 111, email: petra.martinkova@ppsinstitut.cz

Ing. Zdeněk Beil, garant odborných výstupů projektu, tel. 606 591 096, email: beil@seznam.cz

 

Aktuální informace o projektu byly také uveřejněny v bulletinu OKNO (č. 7 - 8/ 2011), měsíčníku Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.