Zasílání obch. sdělení

Vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

 

Vážená paní, vážený pane,

 

rádi bychom Vás pravidelně informovali o vzdělávacích aktivitách PPŠ – institutu celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.

Vzhledem k tomu, že tato forma zasílání informací je upravena zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který nabyl účinnosti dne 7. 9. 2004, a podle § 7 tohoto zákona, kdy je možné šířit obchodní sdělení elektronickými prostředky pouze za předpokladu, že adresát dal předem prokazatelný souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o Vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních a informačních sdělení prostřednictvím elektronické pošty pps@ppsinstitut.cz (uveďte např. "souhlasím", "ano", apod.) nebo vyplněním formuláře na stránkách PPŠ-institutu. Stejným způsobem je možné udělený souhlas kdykoliv v budoucnu bezplatně zrušit.

 

S pozdravem kolektiv PPŠ-institutu
 

Zasílání obchodních sdělení PPŠ-institutu celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.

    
 
    
Jméno a příjmení, popř. titul:Název společnosti:
E-mail:Telefonní číslo:
Kontaktní adresa:
    
    
    
Jméno a příjmení, popř. titul:Název společnosti:
E-mail:Telefonní číslo:
Kontaktní adresa:
povinné povinné    nepovinné nepovinné