Cílové skupiny modulů


Lektorské dovednosti – každý, kdo prezentuje produkty, ať už materiální (např. prodejce) nebo duchovní (např. učitel, který však pouze s vazbou na další vzdělávání), řídící pracovníci všech stupňů, vedoucí pracovníci místní a st. správy, zprostředkovatel předávání informací (např. průvodce, informační a poradenský pracovník, poradce, tiskový mluvčí), pracovníci dětských domovů.

 

Specifika výuky dospělých – vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé, konzultanti, zkušební komisaři, personalisté, vedoucí vzdělávacích zařízení a agentur, organizátoři osvětových kurzů a aktivit.

 

Nové trendy v sociálně - právní oblasti – řídící pracovníci státní správy, sociálních zařízení, sociální pracovníci, zdravotnický personál, poradci, tiskový mluvčí, pracovníci informačních a poradenských center, vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé určitých typů, pracovníci místní a státní správy dle zaměření (ÚP, OSSZ, FÚ, pojišťovny), pracovníci neziskových organizací (vyjma dobrovolných hasičů a jiných dobrovolníků), mzdové účetní, personalisté, zaměstnanci pojišťoven všech typů.

 

Psychologie a pomáhající profese – zaměstnanci všech oborů, jejich činnost spočívá převážně v mezilidském kontaktu (dle intenzity a šíře styků) – všechny obslužné profese ve službách (např. kadeřnice, prodavači, masérky, řidiči HD apod.), dále řídící pracovníci všech stupňů, úředníci všech typů, zaměstnanci bank, pojišťoven, realitních a zájezdových kanceláří, soudci, notáři a soudní úředníci, policisté městské policie (nikoli Policie ČR), zdravotnické profese, sociální pracovníci, kurátoři, pracovníci probační a mediační služby, personalisté, vedoucí kanceláří vrcholových pracovníků, vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé, pracovníci neziskových organizací (vyjma dobrovolných hasičů a jiných dobrovolníků), pracovníci dětských domovů, umělci ...

 

Sociologie pro pracovníky v pomáhajících profesích – řídící pracovníci, marketingoví řídící pracovníci, koordinátoři společenských procesů (např. vedoucí kanceláří, státní správa, personalisté, ekonomové), vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé, pracovníci dětských domovů.

 

Sociální ekonomika – řídící pracovníci, marketingoví řídící pracovníci, koordinátoři společenských procesů (např. vedoucí kanceláří, státní správa, personalisté, ekonomové), pracovníci dětských domovů, vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé, státní a místní správa dle oboru a úrovně řízení, řídící zdravotničtí pracovníci, tiskoví mluvčí, poradci různých typů, plánovači obchodních strategií, pracovníci v reklamě.

 

Právní minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích - prodejci, st. a místní správa, úředníci, vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé, řídící pracovníci, sociální poradci, pracovníci poraden pro občany (např. v nouzi, dluhové poradny, poradny pro bydlení apod.), pracovníci azylových zařízení a nízkoprahových center, OSVČ všech typů, policisté městské policie (nikoli Policie ČR), probační a mediační služba, tiskový mluvčí, pracovníci dětských domovů.

 

Sociálně právní praktikum Praktický průvodce sociálními službami – všichni pracovníci z oblasti soc. služeb, vedoucí, řídící, ekonom, personál zdravotnických a sociálních zařízení, pobytových zařízení, ústavů, dobrovolnických služeb, nízkoprahových center, vychovatelé, soc. poradci, soc. pracovníci, kurátoři, psychologové, úředníci ÚP, OSSZ, pojišťoven, místní a st. správy pracující v oboru, vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé.

 

Znakový jazyk pro začátečníky – určení pracovníci pobytových sociálních zařízení, dětských domovů, vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé, určení sociální pracovníci působí v oblasti neslyšících, pracovníci specializovaných center, některý zdravotnický personál.

 

Anglický jazyk pro pracovníky v pomáhajících profesích – zaměstnanci pracující v kontaktu s cizinci – informační centra, tiskový mluvčí, vedoucí sekretariátů řídích pracovníků, marketingoví specialisté, vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé, základní znalost pro obchodníky, obslužné profese.

 

Základy práce s počítačem v pomáhajících profesích – úředníci, plánovací, vedoucí hospodářští pracovníci, prodavači, vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé, zdravotnický personál dle potřeb, ekonomové, personalisté, policisté městské policie (nikoli Policie ČR), soudci ...

 


Upraveno 3. 8. 2011 na základě konzultace s poskytovatelem dotace.